Podział nieruchomości Podstawowe wiadomości.

Podział nieruchomości to jedna z elementarnych usług, oferowanych przez podmioty, których podstawowym obszarem działalności jest geodezja. Proces ten jest również jednym z najbardziej istotnych elementów zarządzania nieruchomościami. Jednym z celów tworzenie projektów podziału gruntów jest efektywne wykorzystanie możliwości danej nieruchomości, zachowując jednocześnie zgodność prowadzonych prac z regulacjami prawa budowlanego oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Podział nieruchomości ma na celu wydzielenie przynajmniej dwóch nowych działek z terenu objętego procesem. Jest to istotny etap procesu inwestycyjnego, który pozwala przystosować teren do planowanej inwestycji. Pozwala również na administrowanie prawem własności, dotyczącym wyodrębnionej części nieruchomości początkowej.

Z punktu widzenia prawa, procedura podziału gruntu, ma umocowanie w Ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym sposobu i trybu wykonywania podziałów nieruchomości. Wszystkie wymienione akty prawne kształtują zasady, w zakresie których poruszają się podmioty świadczące usługi geodezyjne - dowiedz się więcej.

W myśli Ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość to grunt oraz jego części składowe. Wyjątkiem od tej zasady są budynki będące odrębnym przedmiotem własności.

Procedura podziału nieruchomości obejmuje podział danej działki na części, co polega na ustaleniu granic podziału oraz sporządzenie stosownej dokumentacji, która jest wymagana przez prawo - zajmuje się tym pracownik geodezyjny. Cały proces przeprowadzany jest z uwzględnieniem następujących etapów:

- utworzenie początkowego podziału,

- ocenę zgodności projektu z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- utworzenie protokołu z czynności przyjęcia granic,

- przygotowanie przez geodetę projektu podziału z oznaczaniem projektowanych granic,

- uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości, podejmowanej przez odpowiedni organ administracji,

- okazanie nowych granic stronom biorącym udział w postępowaniu,

- uzyskanie dokumentu potwierdzającego zaakceptowanie dokumentacji podziałowej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Sprawdź też

Rzecz o współczesnych materiałach używanych w procesie drukowania, czyli wycinkowy informator

Drukarka 3D
Opracowanie: Marc Huguet Reyes
Na podstawie: http://www.flickr.com
Dzisiaj ukazujące się technologie wykorzystywane są z sukcesem przez rozmaite specjalizacje. Niezaprzeczalnie można do nich zaliczyć druk w formacie 3d, jaki pozwala na przeprowadzanie projektów z o wiele większą dokładnością i w szczególności o wyższej jakości. Z usług firm, specjalizujących się w druku 3d korzystają duże i niewielkie firmy, instytucje studenckie czy osoby prywatne. Do najbardziej modnych technik przynależy obecnie druk w formacie 3d, w następstwie czego coraz nagminniej w rozbudowanych miastach spotkać da się miejsca, które oferują taką naturalnie usługę.Wyświetl większą mapę

Podział gruntu możne zostać przeprowadzony w dwóch trybach postępowania. Pierwszym jest tryb administracyjny, dedykowany dla gruntów budowlanych i wymagający decyzji organu administracji, drugim, tryb podziału nieruchomości rolnych i leśnych, w przypadku którego decyzja administracyjna jest zbędna, a podstawą jest dokumentacja podziałowa.
1 2
Do góry
Zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.